Swans Friendly
Friday 21st July 2023
Kassam Stadium
19:30

OXF Oxford

-
v
-
-
v
-

SWA Swansea

- Days
- Hrs
- Mins
- Secs